Category: Online Consultancy

We zijn sparringpartners met kennis over wat online is en kan. We vertalen de vraag naar concrete onderzoeksvragen. Op deze concrete vragen worden antwoorden en een advies geformuleerd. Als klant ben je uiteraard vrij het advies al dan niet uit te (laten) voeren.