Concept ontwikkeling

Concepten

Conceptontwikkeling | Flow of Internet

Vanuit de gedachten om ondernemers te ondersteunen, bieden we onze expertise aan om uw ideeën succesvol te maken. ​

Doel van een conceptontwikkeling is om mee te denken in processen en haalbaarheid. Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting worden gemaakt om ontwerpkaders, doorlooptijd en kosten in te schatten.

In veel gevallen is de ontwikkeling van een nieuw product een repeterend proces. In het proces worden vooraf de wijze waarop er ontwikkeld wordt en de doorlooptijd bepaald. Hier zijn vastgestelde meetpunten die ervoor zorgen dat de doorlooptijd gehaald wordt. In een dergelijk ontwikkelproces zijn onzekerheden over haalbaarheid en kosten niet gewenst. Om deze risico’s te minimaliseren wordt voorafgaande conceptontwikkeling uitgevoerd. Tijdens conceptontwikkeling is haalbaarheid belangrijker dan de doorlooptijd van de ontwikkeling.

Vragen over conceptontwikkeling of voor het maken van een afspraak, contact ons

We zijn ook te bereiken op 06-29568752

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *