Projectmanagement

​Laat ons de doorlooptijd, kosten en planning coördineren. Geniet van onze ervaring in online projecten.

Door gebruik te maken van de juiste aanpak, kunnen we projecten naar het gewenste einde begeleiden. We maken gebruik van Scrum, Agile en Prince2 methodieken, of combinaties hiervan. Welke methode we toepassen is grotendeels afhankelijk van onze klanten. In overleg zullen we altijd gaan voor de methode waarin elke partij het beste zal functioneren. 

Contact met een projectmanager of voor een afspraak, vul het formulier in of contact ons. We zijn ook te bereiken op 06-29568752

Scrum Agile

Bij scrum worden experts bij elkaar in één team gezet, zodat snel en duidelijk kan worden samengewerkt. Het team wordt begeleid door ons (scrummaster). Wij zorgen ervoor dat het team zich aan de vastgestelde afspreken houdt, kan doorwerken en dat sprints worden gehaald. 

Waterval

Een waterval project heeft vooral een doel geformuleerd. Reflectie tijdens het proces is in mindere mate mogelijk. Gefaseerd betekent dit dat de volgende fases worden doorlopen:

  1. Planning cyclus
  2. Onderzoek naar wensen en eisen
  3. Ontwerp
  4. Realisatie
  5. Testen
  6. Evaluatie en ingebruikname

Prince2 

PRINCE2 is toepasbaar op veel projecten, en kent een grote flexibiliteit. Als tijdens het proces blijkt dat aspecten niet van toepassing zijn op het project, deze aangepast kunnen worden.

Online consultancy


Concept ontwikkeling


Projectmanagement


Website optimalisatie


Zoekmachine optimalisatie


Teksten schrijven​


Contact ons